İnsan-ı Kamil

amlodipine

amlodipine birkebjerg.dk

strattera discount coupon

strattera coupon

itraconazol x fluconazol

itraconazol dosering itraconazol humano itraconazol 6 capsulas
Öteden beri beşerin temel sorunlarından biri insanı ta­nımak olmuştur. İnsanoğlu, “vasf” (tanımlama) ve “tavsiye” olmak üzere iki açıdan ele alınmış ve bu iki mihvere göre ta­nımlanmıştır. Vasf etmek adını taşıyan birinci eksende insanın mahiyeti, özellikleri ve bilfiil sıfatlarına tevec­cüh edilir. Tavsiye açısından ise; “insanın ne olması ge­rektiği” göz önünde bulundurulur. Diğer bir tabirle insa­nın yeteneği, gücü ve insan oluşu dikkate alınarak “insan-ı kâmilin tanımı” yapılır. Her mektep (ekol) ve ideoloji insan-ı kâmili değişik boyutlarıyla ele almıştır. Nitekim insan-ı kâmil için farklı tanımlar sunarak, onun kıstas ve ölçü­sünü göstermeye çalışmışlardır ki böylece insanlar da ona tabi olarak kemal yoluna ayak basıp göreceli yete­neklerini geliştirebilsinler. İslam dini de diğer dinlerde olduğu gibi insan-ı kâmil için özel bir mevki benimse­miştir. Allah Teâlâ Kur’an’da onu kendi halifesi olarak tanıtmış ve insanlar için örnek göstermiştir. İslam mutasavvıfları da Kur’an’ın bu ince manala­rına te­veccüh ederek insan-ı kâmili Hazreti Hakk’ın tam bir tecellisi, isim ve sıfatlarının mazharı bilmiş ve aynı za­manda O’nu tanımayı, Allah Teâlâ’nın zatını tanı­manın mukaddimesi olarak algılamışlardır.Muhammed Emin Sadıkî de bu eserinde insan-ı kâmili, bazı İslam mutasav­vıfları ve özellikle de İmam Humeynî’nin düşüncele­rine göre incelemeye çalışmıştır.

Barkod :  9786056323898
Üst Başlık :  İmam Humeynî ve Müslüman Ariflere Göre
Eser Adı :  İnsan-ı Kamil
Alt Başlık :  
Eserin Dili :  Türkçe
Orjinal Adı :  İnsan-ı Kâmil ez-Nıgah-ı İmam Humeynî ve Ârifân-ı Müselman
Orjinal Dil :  Farsça
Yazar :  Muhammed Emin Sadık-î Urzeganî
Yayın Yönetimi :  Önder Türkeli
Yayına Hazırlayan :  Ersan Güngör
Çeviri :  Sedat Baran
Editör :  Kemal Sarıalioğlu
Kapak Tasarımı :  Sercan Arslan
Yayıncı Kategorisi :  
Yayınevi Kategorisi :  İrfan 2.4
Genel Anlamda Kategorisi :  
Kağıt bilgisi :  İthal Kağıt
Kapak Bilgisi :  Karton Kapak
Baskı Tarihi :  Nisan 2013
Baskı Sayısı :  1. BASKI
Çıkış Tarihi :  
Sayfa Sayısı :  168
Ebat X,Y,Z (mm.) (En, Boy, Derinlik) :  120 x 195
Isbn :  978-605-63238-9-8
Etiket Fiyatı (T.L.) :  8,00 TL (KDV Dahil)

IDEFIX - SATIN AL  /  KİTAPYURDU - SATIN AL