İnsan-ı Kamil

printable viagra coupon

viagra discounts coupons corladjunin.org.pe

lexapro and weed reddit

lexapro and weed

prednisolon

prednisolon tabletta lasertech.com

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta

viagra cena apoteka

viagra

pregabalin 300 mg

pregabaline ldm link

potency of naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone usmle

prednisolone

prednisolone

bentelan tosse

bentelan prezzo yunaweddings.com

prednisolon kur

prednisolon bivirkninger meteo.marche.it

amlodipine

amlodipine birkebjerg.dk

strattera discount coupon

strattera coupon

itraconazol x fluconazol

itraconazol dosering itraconazol humano itraconazol 6 capsulas
Öteden beri beşerin temel sorunlarından biri insanı ta­nımak olmuştur. İnsanoğlu, “vasf” (tanımlama) ve “tavsiye” olmak üzere iki açıdan ele alınmış ve bu iki mihvere göre ta­nımlanmıştır. Vasf etmek adını taşıyan birinci eksende insanın mahiyeti, özellikleri ve bilfiil sıfatlarına tevec­cüh edilir. Tavsiye açısından ise; “insanın ne olması ge­rektiği” göz önünde bulundurulur. Diğer bir tabirle insa­nın yeteneği, gücü ve insan oluşu dikkate alınarak “insan-ı kâmilin tanımı” yapılır. Her mektep (ekol) ve ideoloji insan-ı kâmili değişik boyutlarıyla ele almıştır. Nitekim insan-ı kâmil için farklı tanımlar sunarak, onun kıstas ve ölçü­sünü göstermeye çalışmışlardır ki böylece insanlar da ona tabi olarak kemal yoluna ayak basıp göreceli yete­neklerini geliştirebilsinler. İslam dini de diğer dinlerde olduğu gibi insan-ı kâmil için özel bir mevki benimse­miştir. Allah Teâlâ Kur’an’da onu kendi halifesi olarak tanıtmış ve insanlar için örnek göstermiştir. İslam mutasavvıfları da Kur’an’ın bu ince manala­rına te­veccüh ederek insan-ı kâmili Hazreti Hakk’ın tam bir tecellisi, isim ve sıfatlarının mazharı bilmiş ve aynı za­manda O’nu tanımayı, Allah Teâlâ’nın zatını tanı­manın mukaddimesi olarak algılamışlardır.Muhammed Emin Sadıkî de bu eserinde insan-ı kâmili, bazı İslam mutasav­vıfları ve özellikle de İmam Humeynî’nin düşüncele­rine göre incelemeye çalışmıştır.

Barkod :  9786056323898
Üst Başlık :  İmam Humeynî ve Müslüman Ariflere Göre
Eser Adı :  İnsan-ı Kamil
Alt Başlık :  
Eserin Dili :  Türkçe
Orjinal Adı :  İnsan-ı Kâmil ez-Nıgah-ı İmam Humeynî ve Ârifân-ı Müselman
Orjinal Dil :  Farsça
Yazar :  Muhammed Emin Sadık-î Urzeganî
Yayın Yönetimi :  Önder Türkeli
Yayına Hazırlayan :  Ersan Güngör
Çeviri :  Sedat Baran
Editör :  Kemal Sarıalioğlu
Kapak Tasarımı :  Sercan Arslan
Yayıncı Kategorisi :  
Yayınevi Kategorisi :  İrfan 2.4
Genel Anlamda Kategorisi :  
Kağıt bilgisi :  İthal Kağıt
Kapak Bilgisi :  Karton Kapak
Baskı Tarihi :  Nisan 2013
Baskı Sayısı :  1. BASKI
Çıkış Tarihi :  
Sayfa Sayısı :  168
Ebat X,Y,Z (mm.) (En, Boy, Derinlik) :  120 x 195
Isbn :  978-605-63238-9-8
Etiket Fiyatı (T.L.) :  8,00 TL (KDV Dahil)

IDEFIX - SATIN AL  /  KİTAPYURDU - SATIN AL